Mezun Web Sayfası -

Misyon&Vizyon

gelişim üniversitesi
  1.   Mezun Web Sayfası
  2. İçerik


Misyon&Vizyon


Misyonumuz

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Koordinatörlüğü’nün misyonu, farklı alanlardaki mezunlarımızın birbirleriyle ve üniversitemizle sürekli ilişki içerisinde olmasını sağlayarak mezunlarımıza ve mensuplarımıza yönelik düzenlenen sosyal, kültürel, sportif etkinliklerle onların yaşamlarına değer katmak ve mesleki alanlarda gelişimlerini sağlamaktır


Vizyonumuz

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Koordinatörlüğü’nün vizyonu; üniversitemizin mezunlarıyla uzun dönemli ilişkiler kurup aidiyet duygusu yaratmak, geliştirmek; ayrıca öğrenci, akademik ve idari kadroyu da kapsayan paydaşlarda mensubiyet bilinci oluşturmak ve yerleştirmek, mezun ve mensup üyelerini bir çatı altında toplamaktır.